Board of Directors

PhotoNameConatct NumberDetails
PhotosShri D.K.Tripathy9425254315Chairman - SKGB
PhotosShri D.S. Sahi ..Deputy General Manager Central Bank Of India Raipur
PhotosMr. R.S. Pandey..AGM-Priority Sector Central Bank of India Central Office-Mumbai
PhotosShri Manoj Kumar9826364508Asst. General Manager R.B.I. Raipur
PhotosShri Bhaskar Sahu9425580162DDM NABARD Ambikapur
PhotosSmt. Kiran Kaushal9827167999CEO-Jila Panchayat Surguja Ambikapur
PhotosShri Basava Raju S.9406437501"CEO-Jila Panchayat Koriya
PhotosShri K.K. Rajwade9424263843 Sonhat Koriya
B